Komentarai | Kontaktai
Apie | TEXTILE 09 | Menas ir viešumas | Istorija | Spauda | Galerija | Rėmėjai
  • English
  • Lithuanian
 

Pagrindinė bienalės idėja -
bandymas analizuoti šiuolaikinio tekstilės meno raiškos būdus ir galimybes. Suteikiame galias tekstilę formuojan?iai vietos specifikai, meniniam naujų technologijų kūrimui ir panaudojimui bei konceptualioms idėjoms. Šių tekstilės meno sri?ių specifika ir jų susikirtimas yra raktas kuratorių ir žiuri komisijos narių sprendimuose bei žiūrovų vertinimuose. Tikimės, kad ši paroda prabils žiūrovui ir meno vertintojui apie naujas tekstilės meno galimybes, paskatins menininkus naujiems kūrybiniams ieškojimams, prisidės prie tekstilės meno platinimo bei jo kokybės kėlimo.
TEXTILE 05
orientuojasi į naują tekstilės meną, sukurtą ne anks?iau kaip 2003 metais ir vystomą tokiose srityse kaip VIETA,
TECHNOLOGIJA, KONCEPCIJA.

VIETOS, KONCEPCIJOS ir TECHNOLOGIJOS sri?ių specifika bei jų susidūrimo taškai taps atspirties tašku suvokiant ir vertinant tekstilės meną 5-joje tarptautinėje Kauno tekstilės meno bienalėje.

VIETA
Kaip reiškiasi meniniai tekstilės kūriniai specifinėse erdvėse? VIETA suteikia galimybę atkleisti tekstilės kūrinio ir specifinės erdvės dialogo ypatumus, analizuoti meninės idėjos bei plastinės išraiškos priklausomybę nuo santykio su specifine vieta. Siūlomi gali būti kūriniai atlikti pagal specialius užsakymus, skirti interjerui ar eksterjerui.

TECHNOLOGIJA

Kaip tekstilės menas yra įtakojamas technologijų, o technologijos – tekstilės meno? TECHNOLOGIJA suteikia galimybę atskleisti tekstilės meno ypatumus, kurių meninė bei plastinė raiška priklauso nuo tekstilės technologijų specifikos. Siūlomi gali būti kūriniai atlikti originaliomis pramoninėmis arba individualiomis technologijomis.

KONCEPCIJA
Kaip reiškiasi tekstilė konceptualaus meno kontekste? KONCEPCIJA suteikia galimybę atskleisti kūrinius, kurių idėja, prasmė bei nuorodos yra neatsiejamos nuo tekstilinių medžiagų ar technikų. Siūlomi gali būti kūriniai, kuriuose tekstilinės idėjos skleidžiasi naujų šiuolaikinių meno formų kontekste (objektai, instaliacijos, video, veiksmas ir kt.)