Komentarai | Kontaktai
Apie | TEXTILE 09 | Menas ir viešumas | Istorija | Spauda | Galerija | Rėmėjai
  • English
  • Lithuanian
 

TARPTAUTINĖ TEKSTILĖS PARODA „LINIJA“
KAUNAS    1999 07 02 - 1999 08 01

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Mykolo Žilinsko dailės galerija,  Nepriklausomybės a. 12


Parodos organizatorius
LDS Kauno skyrius

Organizacinis komitetas
Marijona Sinkevičienė, Zinaida Dargienė, Birutė Sarapienė, Dalia Draugelienė

Parodos architektas
Gražina Pajarskaitė

Apie parodą dailėtyrininkė Raimonda Kogelytė – Simanaitienė:
„99-ųjų „LINIJA“ sodriai įsiterpia į tekstilės dienų sklaidą Kaune ir pratęsia 97-aisiais įvykusio tarptautinio tekstilės renginio idėją. Liniją braukiame įvairiai: tiese, žymėdami nesibaigiančio veiksmo kryptį; brūkšniu, vadovaudamiesi „nuo – iki“ kriterijumi; vingiuotai, plaukiančiai, ženklindami mįslingą laiko tėkmę; trumpa atkarpa – pabrėždami reikšmingą tarpsnį ir dar daugeliu įmanomų variantų, mūsų mintyse gimdančių semantines linijos prasmes.
    Neabejotina linijos svarba ir plastiniame dekoratyviniame mene: ji ir lanksčios formos silueto išraiška, ir vienas seniausių dekoro ornamentų, meninės išraiškos elementų.
    Liniją galima traktuoti ir kaip esminę, pamatinę kokybę, joje įžvelgti amato pagrindą. Tai matoma ir tekstilėje, kurioje siūlo idėja asocijuojasi su nesibaigianča linija, o audinio metmenys su linijų nelengvai perskiriamu tinklu.
    Mėgaudamiesi linijų teikiamomis reikšmėmis, galime prisiminti ir kryžiaus simboliką, kurią analizuoja Anri de Moranas, teigdamas, jog „dvi susikertančios kryžiaus linijos, tai – žemiško ir dangiško pasaulio, vyriško ir moteriško prado jungtis, gyvybės ir mirties priešprieša, keturių pasaulio šalių orientyras, šventos erdvės ženklas.“ Šis globalinis linijų sankirtos paaiškinimas neužkerta kelio liniją suvokti ir šiuolaikiškai. Čia norisi prisiminti vieną minimalistinį kūrinį: vienspalvę drobę, kurioje staigia tiese įrėžta įpjova rėkte išrėkia visą amžiaus baigties aitrą ir nerimą. 20 amžiaus pabaigos tekstilės menas taipogi gali tapti brėžiu, linija, besitęsiančia į naują kokybę naujajame tūkstantmetyje.“

Parodos dalyviai

Parodos laureatai