Komentarai | Kontaktai
Apie | TEXTILE 09 | Menas ir viešumas | Istorija | Spauda | Galerija | Rėmėjai
  • English
  • Lithuanian
 

  EDUKACIJA IR TYRIMAI


 

08 – VASAROS MENO AKADEMIJA

2008 m. liepos 29 - rugpjūčio 8 dienomis vyko
tekstilės meno ir eksperimentų simpoziumas NAUJAS POŽIŪRIS

Simpoziumo programa: Liepos 28  - rugpjūčio 3 dienomis Kaune (VDA Kauno dailės fakultete bei Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerijoje "Balta")  įvadinės paskaitos, menininkų prisistatymai ir kūrybiniai / mokymo seminarai. Rugpjūčio 4 - 9 dienomis simpoziumas persikėlė į kaimo turizmo sodybą Burbiškių kaime, Raseinių rajone.
Simpoziumo dalyviai: Lina Jonikė, Agnietė Janušaitė, Jolanta Šmidtienė, Audronė Vaškevičiūtė, Ute Wennrich, Ina Mindiuženko, Daiva Zubrienė, Živilė Akelienė, Gaila Akelienė, Rūta Naujalytė, Sandra Juškaitė, Virginija Vitkienė, Monika Žaltauskaitė Grašienė, Almyra Weigel, Roma Serapinaitė, Dorothee von Windheim, Severija Inčirauskaitė Kriaunevičienė.

Foto reportažas...

 


T07 – JAUNŲJŲ MENININKŲ PASIKEITIMAS

Vieta: Kauno dailininkų paramos fondas (Lietuva) ir London Printworks Trust (Didžioji Britanija)
Laikas: 2007 lapkritis–gruodis

Surengtos dviejų jaunų Lietuvos (Giedrė Valtaitė) ir Didžiosios Britanijos (Eleanor Pritchard) menininkių kūrybinės  stažuotės Kaune ir Londone (London Printworks Trust). Stažuočių trukmė - septynios dienos. Jų metu menininkės turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra bei pagilinti savo žinias profesinėje srityje.

GIEDRĖ LONDONE                               ELEANOR KAUNE


T07 – TYRIMŲ PROJEKTAI 

1) Staklių pasakos ir juostų dainos, projekto autorė prof. Janis Jefferies (JK)
Laikas: 2007–2008 m.  
Projektas tiria įvairius juostų rinkimo būdus ir jų ryšį su liaudies dainomis. Sutartinės, kaip ir juostos, „išsiaudžia“ viena iš kitos. Kelių skirtingų melodijų susijungimas labai primena audimo procesą. Juostų ir sutartinių tyrimas įgyja skirtingas teksto „įaudimo“ į tekstilę formas, skatinančias kurti naujas istorijų pasakojimų formas. Naudojantis naujomis sąveikiosiomis technologijomis bus kuriamas juostų dainų archyvas. Projektas per etnografiją ir folklorą siekia atspindėti šiuolaikinės visuomenės patirtį ir prieštaravimus. Taip atskleidžiama, kaip praeitis iš materialių formų „mutuoja“ į nematerialias.

2) Prarasti portretai – materializuojamos istorijos. Projekto autoriai – Seamus Mc Guinness (Airija) ir dr. prof. Kevin Malone (Airija), projektą remia bienalės partneris „CityArts“, Dublinas
Vieta: Šv. Vincento universiteto ligoninės Psichiatrijos skyrius, Dublinas
Laikas: 2007–2008 m.
Šiame projekte menine ir moksline kalba tiriama savižudybių problematika. Tyrimas atliekamas Airijoje ir Lietuvoje – šalyse, kuriose savižudybių skaičius yra labai didelis. Tyrimo metu vyksta susitikimai su šeimomis, kurios gedi savo artimųjų. Daugelis šeimų saugo pasitraukusio žmogaus drabužius, nes jaučia, kad negali jų taip paprastai išmesti. Renkami ir saugomi artimųjų, praradusių brangų žmogų, pasakojimai bei daiktiniai prisiminimai. Šiuo projektu bandoma atrasti meninį sprendimo būdą išsaugoti ir minėti asmenines istorijas. Problemos viešinimas menine kalba šią skaudžią temą jautriai aktualina ir atveria šios temos svarstymų ir aptarimų gaires, sukuria galimybę giliau ir plačiau pažvelgti į savižudybių priežastis, skatina jas analizuoti.
 

3) Apskritojo stalo diskusija apie archyvavimo karštligę 
Vieta: LDA Kauno skyrius (Rotušės a. 26, Kaunas)
Laikas: gruodžio 2d., 13  val.
Daugelis menininkų, kaip ir kiti žmonės, pradeda kolekcionuoti, tačiau ilgainiui jie atkreipia dėmesį į tai, kas yra paraštėse ar paskutiniuose puslapiuose – į tai, kas visai nereikšminga, o gal net absurdiška.  Diskusija rėmėsi Janis Jefferies ir Seamuso Mc Guinnesso projektais ir kėlė klausimą apie kolekcionavimo svarbą kūrybinėje praktikoje.

T07– PRANEŠIMAI IR SEMINARAI

1)Pokalbiai apie kultūrą Kava Skliaute“ POKALBIŲ PROGRAMA.doc
Vieta:
Skliauto“ kavinė (Rotušės a. 26, Kaunas)
Laikas: 2007 m. lapkričio 26 – gruodžio 4 d., nuo 10.30 iki 11.30 val.

Pokalbius vedė Ed Carroll, Gediminas Banaitis, Geda Bačauskaitė
Tai pokalbių serija prie kavos apie kultūrą, gyvenimą ir kavą. Proga pasikalbėti visų kartų žmonėms, turintiems skirtingiausių interesų

1-as epizodas: Ar Kaunas turi savą kultūros viziją/strategiją?

2-as epizodas: Kas ugdo ateinančią menininkų kartą?

3-as epizodas: Ar Kaunas yra kultūrinė pelkė ar šaltinis?

4-as epizodas: Kodėl Kauno kultūrinis gyvenimas toks patrauklus jaunimui?

5-as epizodas: Ar bendradarbiavimas kuriant kultūrą yra vertybė? (anglų k.)

6-as epizodas: Nežinoma miesto istorija – „Skliauto“ kavinė

 

2) Viešos paskaitos
TEXTILE 07 dailininkų ir kuratorių paskaitos-pranešimai.
Vieta: VDU klubas „Sesija“ (Daukanto g. 27, Kaunas)
2007m.  lapkričio 28d., 13:00 - 16:00 val.
Danica Maier (JK), Gerard Williams (JK), Monika Auch (NL),
Fernando Marques Penteado (BR)

2007m.  lapkričio 29 d., 13:00 - 16:00 val.
Tania Candiani Del Real (MX), Gary Simmonds (JK),
Hilde Hauan ir Maia Urstad (NOR), Fiona Kirkwood (PAR)


3) Kauno meno bienalės apskritojo stalo diskusija
Vieta:
LDS Kauno skyrius (Rotušės a. 26)
Laikas: gruodžio 1 d. 12 val.
Diskusijoje dalyvavo Siauro požiūrio kuratoriai ir Plataus požiūrio atrankos komisijos nariai, kiti svečiai. Buvo aptariamas kūrybinis bienalės procesas ir kritiškai analizuojama bienalės programa.