PLAY

Tema:Šokam

Auros šokio festivalio pradžia ir kas antrus metus vykstančios Kauno bienalės pradžia sutapdavo. Vis bandėm koreguoti datas, kol galiausiai gimė idėja pabandyti kūrybiškai sujungti du meno žanrus. Ši mano idėja patiko ir Kauno bienalės TEKSTILĖ organizatoriams, labai noriai ir džiaugdamiesi į ją įsijungė menininkai. Taip gimė tarpdisciplininė menininkų bendradarbiavimo programa „Judanti tekstilė“. Kauno bienalė atrinko savo menininkus, o mes svarstėme su kokiais choreografais jie galėtų bendradarbiauti. Pusmetį tęsėsi idėjų generavimas virtualioje erdvėje, tada įvyko pirmieji susitikimai. Idėjos ėmė virsti kūnu, kuomet prasidėjo darbas su šokėjais Porto, Berlyne ir Kaune. Iš šešių bendrų projektų, penkiuose idėją įgyvendinti padeda AUROS šokėjai. Tad tikimės, kad spektakliai gyvuos ilgiau, nei ekspozicija. Šioje menų susijungimo idėjoje įžvelgiau galimybę naujai pradžiai. Projektu norėtume atverti šokio žiūrovui galbūt dar nepažįstamą šiuolaikinės tekstilės pasaulį, kuris jau seniai nutolęs nuo tradicinio tekstilės suvokimo. O Kauno bienalės lankytojus siekiame sudominti šiuolaikiniu šokiu. Ši idėja sukėlė didelį susidomėjimą tarp menininkų. Tad tikimės, kad tai ne tik pirmieji žingsniai, bet ir pradžia didelių atradimų, naujų fantazijų ir galimybių.

Birutė Letukaitė AUROS šokio festivalio vadovė


 

Pernai choreografė Birutė Letukaitė pasiūlė sujungti dviejų festivalių, vykstančių tuo pačiu metu Kaune, programas. Tad nuo pat iniciatyvos užgimimo (2010-ųjų pradžios) PLAY programą koordinuoja Kauno šokio teatras „Aura“. Tiek Kauno bienalėsparodose, tiek jungtinėje festivalių AURA’21 ir Kauno bienalės TEKSTILĖ ’11dalyje „ŠOKAM: Judanti tekstilė“ (PLAY) atsispindi istorijos perpasakojimo tema. Bendroji PLAY programa skirta dviejų disciplinų – šiuolaikinio šokio ir vizualiųjų menų – konceptualiai sintezei, interaktyviam meniniam procesui, o jo rezultatas – žiūrovams pateikiamas meninis performansas. „Aura“inicijavo šešis tarpdisciplininio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kurių metu menininkas ir šokį statantis choreografas dirbo kartu ir sukūrė unikalų projektą, jungiantį judesį ir vaizduojamąjį meną. Bienalės kviesti menininkai entuziastingai sutiko prisijungti prie šios programos ir pasiūlė savo kūrinius netradicinei choreografijai, scenografijai ar šokiui pritaikytai instaliacijai sukurti. Taigi menininkai tapo ir pirminių idėjų, vėliau išsirutuliojusių įvairiomis kryptimis, siūlytojais. Bendraudami su choreografais ir kitais menininkais (į keletą projektų buvo pakviesti įsijungti net ir videomenininkai, režisieriai, solistai) jie praplėtė vizualią ir konceptualią trimačių kūrinių prasmę, į jų įprastą ramybę įsileisdami įnirtingą judesį, įtampą, riziką ir emocijas, išreikštas per šokėjo kūną. Daugumai menininkų tai buvo nauja patirtis. Choreografams – taip pat. Įprastinę individualaus sprendimo galią jie dalinosi su menininku ir šokėjais, su kuriais anksčiau nedirbo (komandų nariai dažnai buvo iš trijų ar keturių Europos šalių), jiems teko repetuoti rezidencijose, labai ribotą laiką, derinti savo sprendimus su daugybe žmonių, prisitaikyti prie konceptualiųjų ir finansinių projekto sąlygų. Sveikiname kiekvieną šio projekto dalyvį ir žiūrovą! Gerų Jums emocijų!

Virginija Vitkienė Kauno bienalės vadovė

Atgal

Komentavimas išjungtas.