Dar kartą istorija

PRAEITIS

Talinas / Tallinn (Estija / Estonia)

Parodoje DAR KARTĄ ISTORIJA (REWIND HISTORY) kvestionuojama meno istorijoje suformuota tekstilės, kaip reprodukuojamojo žanro, samprata. Kuratorei Rasai Andriušytei-Žukienei teko nelengvas iššūkis – parengti parodą, kurios technologinis sprendimas (kompiuterizuotomis žakardo staklėmis austi kūriniai) ir tema (istorinis požiūris) jau buvo padiktuoti bienalės rengėjų. Kuratorė parodoje išryškino reprodukavimo aspektą (neatsiejamą nuo tapiserijos istorijos Vakarų Europoje XVII¬–XX a. ir nuo žakardinių audimo technologijų) kaip kūrybinių interpretacijų pagrindą. Ji apklausė šiuo metu aktyviai kuriančius tekstilės menininkus, kokie lietuvių kūrėjai ir jų kūriniai yra padarę įtaką jų kūrybiniams sprendimams, ar yra tiesiog įsimintini, tapę vizualiosiomis ikonomis. Iš įvardintų kūrėjų kūrinių kuratorė atrinko kolekciją, tapusią subjektyvia (tekstiliška) XX–XXI a. Lietuvos meno istorija. Parodoje išvysime tekstiliškai interpretuotus Liudo Truikio, Viktoro Petravičiaus, Rimvido Jankausko-Kampo, Marijos Teresės Rožanskaitės, Igorio Piekuro, Kazimieros Zimblytės, Sofijos Veiverytės, Alberto Veščiūno, Jono Meko, Eglės Velaniškytės, Aušros Andziulytės, Vilmanto Marcinkevičiaus, Šarūno Saukos, Lauros Garbštienės,  Alekso Andriuškevičiaus,  Audronės Petrašiūnaitės, Prano Griušio ir Jono Gasiūno kūrinius, kurių tapybiniai potėpiai, videokadrai ar grafikos rėžiai yra įstrigę siūlo mazguose.

Parodoje nėra apeliuojama į kūrinių originalų ir tekstilinių jų versijų analogiškumą, tikslumą. Atvirkščiai, rezultatas atskleidžia taktilinius ir spalvinius siūlo ir dažo ar videokadro spalvų skirtingumus, lemiančius vizualios realybės skirtybes ir estetinių pajautų sumaištį. Šalia išvardintų idėjinių sluoksnių, parodoje skleidžiasi ir dar vienas – kūrinių tarpusavio dialogas (išryškintas kuratorės įžanginiame tekste). Paroda daug ką atskleis Lietuvos meno žinovams, kurie turi originalių kūrinių poveikio patirtį, todėl nesąmoningai lygins išaustus vaizdus su originalais. Užsienio svečiams, ir tiems, kurie parodą 2012 metais aplankys Estijoje ir Portugalijoje, bus parengta speciali edukacinė programa bei šokio inscenizacijos (su partneriu – Kauno „Auros“ šokio teatru), Lietuvos profesionaliosios tekstilės strategijas atskleidžianti per Lietuvos meno istorijos refleksijas.

Menininkės Monika Žaltauskaitė-Grašienė ir Daiva Zubrienė šios parodos kūrinius išaudė įmonėse „Audėjas“ (Lietuva) ir „Ekelund“ (Švedija).

Virginija Vitkienė

Apie parodos idėją plačiau skaitykite 7 meno dienose: Rasa Andriušytė-Žukienė