VIDEO GALERIJA

10th Kaunas Biennial / HAIRY MOUTH / Psilicone Theatre and CHUI

PLAUKUOTA BURNA / HAIRY HAIRY MOUTH Transformations of textile and energy – growth and downfall The project builds on the period of prosperity and downfall of the Lithuanian textile industry from 1960 to 1998 – the not so distant times of cooperatives. The aspect of downfall and transformation is the most interesting in these economic processes. Energy accumulated during several decades did not go away with the collapse of textile companies and gigantic industrial machines, but instead shattered into myriads of knitting cooperatives scattered across homes, basements and garages. This energy like a powerful charge amassed by the industry migrated to the personalities of textile artists and prompted the rise of the conceptual phenomenon of textile art in Kaunas. The music was composed and is performed live during the show by the jazz trio Chui from Croatia. Toni Starešinić, Vojkan Jocić and Janko Novoselić recall similar economic processes in the former Yugoslavia. The silicone characters were created by Auksė Petrulienė – the jittery factory guard and the marsupial female workers with an ability to conceal stolen yarn within their bodies. The main character is the factory itself – an ever-wakeful creature filled by changing shifts of workers. Video Aušra Linkevičiūtė ------------------- Tekstilės energijos transformacijos – augimas ir griūtis Projekto pagrindas – Lietuvos tekstilės pramonės klestėjimo ir žlugimo (1960–1998 m.) laikotarpis, ne tokie tolimi „kooperatyvų“ laikai. Įdomiausia šiuose ekonominiuose procesuose – griūtis ir transformacija. Kai tekstilės įmonės žlugo ir gigantiškos darbo mašinos sustojo, dešimtmečiais kaupta energija neišnyko. Ji subyrėjo į gausybę namuose, rūsiuose ir garažuose įsikūrusių mezgimo kooperatyvų. Ši pramonės užauginta energija kaip stiprus užtaisas persikėlė į tekstilės menininkų asmenybes, paskatino konceptualaus Kauno tekstilės meno fenomeno atsiradimą. Muziką sukūrė ir spektaklyje gyvai groja džiazo trio CHUI iš Kroatijos – Tonis Starešinićius, Vojkanas Jocićius ir Janko Novoselićius prisimena panašius ekonominius procesus, vykusius anuometinėje Jugoslavijoje. Auksė Petrulienė sukūrė silikoninius spektaklio herojus: nervingą Sargą, sterblines moteris – darbininkes, mokančias vogtus siūlus paslėpti savo kūne. Pagrindinis herojus – pats fabrikas, niekad nemiegantis padaras, kurį nuolat užpildo tūkstantiniai pamainomis besikeičiančių darbininkų srautai. Video Aušra Linkevičiūtė

10-oji Kauno bienale /Psilikono teatras ir Chui PLAUKUOTA BURNA / 10th Kaunas Biennial HAIRY MOUTH

PLAUKUOTA BURNA / HAIRY HAIRY MOUTH Tekstilės energijos transformacijos – augimas ir griūtis Projekto pagrindas – Lietuvos tekstilės pramonės klestėjimo ir žlugimo (1960–1998 m.) laikotarpis, ne tokie tolimi „kooperatyvų“ laikai. Įdomiausia šiuose ekonominiuose procesuose – griūtis ir transformacija. Kai tekstilės įmonės žlugo ir gigantiškos darbo mašinos sustojo, dešimtmečiais kaupta energija neišnyko. Ji subyrėjo į gausybę namuose, rūsiuose ir garažuose įsikūrusių mezgimo kooperatyvų. Ši pramonės užauginta energija kaip stiprus užtaisas persikėlė į tekstilės menininkų asmenybes, paskatino konceptualaus Kauno tekstilės meno fenomeno atsiradimą. Muziką sukūrė ir spektaklyje gyvai groja džiazo trio CHUI iš Kroatijos – Tonis Starešinićius, Vojkanas Jocićius ir Janko Novoselićius prisimena panašius ekonominius procesus, vykusius anuometinėje Jugoslavijoje. Auksė Petrulienė sukūrė silikoninius spektaklio herojus: nervingą Sargą, sterblines moteris – darbininkes, mokančias vogtus siūlus paslėpti savo kūne. Pagrindinis herojus – pats fabrikas, niekad nemiegantis padaras, kurį nuolat užpildo tūkstantiniai pamainomis besikeičiančių darbininkų srautai. ------------------- Transformations of textile and energy – growth and downfall The project builds on the period of prosperity and downfall of the Lithuanian textile industry from 1960 to 1998 – the not so distant times of cooperatives. The aspect of downfall and transformation is the most interesting in these economic processes. Energy accumulated during several decades did not go away with the collapse of textile companies and gigantic industrial machines, but instead shattered into myriads of knitting cooperatives scattered across homes, basements and garages. This energy like a powerful charge amassed by the industry migrated to the personalities of textile artists and prompted the rise of the conceptual phenomenon of textile art in Kaunas. The music was composed and is performed live during the show by the jazz trio Chui from Croatia. Toni Starešinić, Vojkan Jocić and Janko Novoselić recall similar economic processes in the former Yugoslavia. The silicone characters were created by Auksė Petrulienė – the jittery factory guard and the marsupial female workers with an ability to conceal stolen yarn within their bodies. The main character is the factory itself – an ever-wakeful creature filled by changing shifts of workers. Video Aušra Linkevičiūtė

Mattia Vacca A WINTER’ S TALE / 10th Kaunas Biennial

A Winter’ s Tale is first long term project of Mattia Vacca. It took over three years. M. Vacca was granted exceptional access to the heart of a community which is notoriously closed. In a green valley, amongst coniferous forests and alpine pastures, the village of Schignano embeds itself in the poor mountains that face Lake Como. One of the most ancient traditions of Schignano is surely the Carnival, which is celebrated every year in a very peculiar, nay, unique way. The parade, full of allegories and symbols, depicts the farewell of the men, who have to leave the village once again towards their migrant destiny. Video by Ausra Linkeviciute ---------------- „Žiemos pasaka“ – tai pirmasis ilgalaikis Mattia Vacca projektas, užtrukęs daugiau kaip trejus metus. Jam pavyko įsiskverbti į uždarumu garsėjančią bendruomenę. Nederlinguose kalnuose prie Komo ežero, žaliame slėnyje tarp spygliuočių miškų ir aukštikalnių ganyklų glaudžiasi Škinjano kaimelis. Viena seniausių šios gyvenvietės tradicijų, žinoma, yra kasmetinis karnavalas. Alegorijų ir simbolių pilna eisena vaizduoja vyrų atsisveikinimą – jie išvyksta iš kaimelio ir grįžta prie klajokliško gyvenimo būdo. Daugiau http://www.bienale.lt/2015/en/arte-arte-italy-presents/mattia-vacca-exhibition/

DATAFLAGS by Fabio Lattanzi Antinori / 10th Kaunas Biennial

Dataflags deals with the notion of failure and bankruptcy in the corporate world; it focuses in particular on the rise and fall of Lehman Brothers, the financial institution that was thought to be too big to fail and which instead filed for bankruptcy on the 15th of September 2008. More http://www.bienale.lt/2015/en/crafts-council-uk-presents/exhibition-curated-by-janis-jeffries/ Video by Ausra Linkeviciute ----------------- „Duomenų vėliavos“ kalba apie nesėkmę ir bankrotą verslo pasaulyje, daugiausia dėmesio skirdamos „Lehman Brothers“ iškilimui ir žlugimui. Manyta, kad tokia didelė finansų institucija negali sugriūti, bet 2008 m. rugsėjo 15 d. ji bankrutavo. Daugiau www.bienale.lt

FRIENDLY ZONE #6. CABBAGE FIELD by Vita Gelūnienė and Ed Carroll at 10th Kaunas Biennial

„Draugiška zona # 6. Kopūstų laukas“ projektu siekiama išreikšti pilietinės visuomenės poreikius, ugdyti gebėjimus veikti bendram labui ir telkti bendruomenę siekiant sukurti geresnes gyvenimo sąlygas. Projektas sutelkia dėmesį į apleistą ir užterštą 13 000 kvadratinių metrų Šančių rajono teritoriją. Šioje vietoje XIX a. buvo įkurdinta carinės Rusijos imperijos kariuomenė. Kariuomenės tikslams ši vieta tarnavo iki pat Lietuvos nepriklausomybės laikų, tačiau atgavus nepriklausomybę „Kopūstų laukas“ neteko savo funkcijos. Dvidešimt metų ši teritorija nyko apleista ir teršiama, ji tapo pavojinga vietiniams ‒ netoliese gyvenantiems asmenims, vaikams ir praeiviams. Aušros Linkevičiūtės video. -------------------- The Friendly Zone #6. Cabbage Field project seeks to create conditions to voice concerns of civil society, and nurture the community as a producer of a better quality of life. It is about building the capacity to act for the growth and development of all people in the neighbourhood. More information: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005664707259

10th Kaunas biennial / M. Zilinskas art gallery

M. Žilinsko dailės galerija - viena iš 10-osios Kauno bienalės erdvių. 2015 m. čia buvo pristatytos parodos: "Garsų raštai" (Crafts Council/ Didžioji Britanija), "Tinkliniai susidūrimai atsijungus" (Lewben Art Foundation) bei personalinės Silvia Giambrone (Italija) "Siaubinga karo meilė" ir Audriaus Janušonio (Lietuva) "Kauno poetams" parodos. Spalio mėnesį galerijoje buvo pristatyti ir Jaunųjų menininkų rezidencijų darbai. 10th Kaunas Biennial presented 5 exhibitions at M. Zilinskas Art Gallery (Lithuania, Kaunas): "Networked Encounters Offline" (Lewben Art Foundation), "Sonic Pattern" (Crafts Council / UK), personal exhibitions by Silvia Giambrone ("A terrible love of war", Italy) and Audrius Janušonis ("For the poets of Kaunas", Lithuania) and the exhibition of the final interantional residency artworks. Video by Ausra Linkeviciute

10th Kaunas Biennial NETWORKED / James Bulley TACTUS

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... The Tactus series is an investigation into direct communicative artworks for the blind and visually impaired. The textile-based scores are haptic sound generating surfaces that celebrate the braille music notation system of Louis Braille and the graphic scores of Cornelius Cardew. Tactus explores the interweaving of the auditory and tactile, and offers a questioning of the nature of art objects and their presentation in galleries and museums.

10th Kaunas Biennial NETWORKED / Silvia Giambrone A TERRIBLE LOVE OF WAR

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... A Terrible Love of War shows works that focus on the hidden and domestic aspects of violence. Violence, that finds in war its most evident legitimacy, is something that belongs to everyday life and that becomes domestic in the most understated ways.

10th Kaunas Biennial NETWORKED / Myrto Karanika, Jeremy Keenan PEACKOK

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... A collaboration between textile artist Myrto Karanika and sound artist Jeremy Keenan, Peacock explores relations between space and bodily expression through the novel use of technology and traditional art practices such as printmaking, stitching and embroidery. The work creates a sense of continuity that joins ongoing developments in the field of interactive artistic production with the long history of rug making. The idea of the project "With Sylvia" - Rytis Zemkauskas

10-oji Kauno bienale SUJUNGTI / Pakui Hardware

Silvija yra akla mergaitė. 10-ojoje Kauno bienalėje dalyvaujantys menininkai gavo užduotį pristatyti savo meno kūrinius jai. Šiame video savo kūrinį parodoje "Gijos: fantasmagorija apie atstumą" (kuratorius - Nicolas Bourriaud) pristato PAKUI HARDWARE (Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda). Štai, kaip tai vyko. Idėjos autorius - Rytis Zemkauskas.

10th Kaunas Biennial NETWORKED / Guda Koster MADE IN KAUNAS

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... "Made in Kaunas" is site specific project at [post]factory Drobė by Guda Koster. "With her installations, sculptures and photographs, Dutch artist Guda Koster transforms the human body and attaches a new identity to her characters or to herself, using clothing as the main visual art form, patterns and colours to create surreal stories. It is the outfit that defines daily life, our social position, the interaction with others and how we see ourselves. Often exaggerated, with humorous twists, reality is distorted or, better said, cleverly organized into codes and meanings which we can unriddle by focusing on the setting or the fabrics usually sewed by the artist herself. The illusion and contrast between what is visible and what is invisible is also something that Guda Koster likes to play with. The impossibility of seeing the face of the subjects, covered with small houses, geometric shapes or certain burdens of social or religious nature, erases the limits between man and context, raises the mystery and appetite to learn more, offering the work an universal value." Andreea Cazan, Founder of The re:art, 2014 The idea of the project "With Sylvia" - Rytis Zemkauskas

10th Kaunas Biennial NETWORKED / LAB852 FROM AGORA TO SYNTAGMA

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... About the exhibition "From Agora to Syntagma" in [post]factory "Drobe" (Kaunas, Lithuania) According to network theory, in marketing, information science or politics, weak ties enable access to populations and audiences that are not accessible via strong ties. The concept originates from Mark Granovetter’s paper “Network Theory Revisited – The Strength of Weak Ties”, written in 1969. He argues that not only will the individuals with few weak ties be deprived of information from distant parts of the social system, confined to the provincial news and views of their close friends, but any momentum created without weak ties, does not spread beyond the clique. AGORA is the space where the strength of the ties is explored within the artistic collaboration process. What is enabling and what is disabling their creation? Is it an attempt to build a new product together or to reconstruct already existing individual works into elements which may be negotiated without pressure to ensure the safety of anyone’s existing position? Are the outcomes influenced by rational “economic” exchanges, or by the pre-existing social ties? Are these relations between individuals and collectives embedded in actual social networks or can they exist as idealized abstracts? Artworks by Bojan Gagić, Miodrag Gladović, Zdravko Krasić, Barbara Radeljak, Elisabeth Schimana. The idea of the project "With Sylvia" - Rytis Zemkauskas

10-oji Kauno bienale SUJUNGTI / Deimantas Narkevičius GARSINIO TAKELIO SKAMBESYS

Silvija yra akla mergaitė. 10-ojoje Kauno bienalėje dalyvaujantys menininkai gavo užduotį pristatyti savo meno kūrinius jai. Šiame video savo kūrinį parodoje "Tinkliniai susidūrimai atsijungus" (kuratorė Francesca Ferrarini) pristato Deimantas Narkevičius. Štai, kaip tai vyko. Idėjos autorius - Rytis Zemkauskas

10th Kaunas Biennial NETWORKED / Mattia Vacca WINTERS' TALE

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... Mattia Vacca WINTERS' TALE is a project about the village of Schignano (Italy). In a green valley, amongst coniferous forests and alpine pastures, the village of Schignano embeds itself in the poor mountains that face Lake Como. One of the most ancient traditions of Schignano is surely the Carnival, which is celebrated every year in a very peculiar, nay, unique way. The parade, full of allegories and symbols, depicts the farewell of the men, who have to leave the village once again towards their migrant destiny. The Carnival sinks its roots in the past, common to many villages of the region, when the men used to leave their homes and families for nine months a year. The idea of the project "With Sylvia" - Rytis Zemkauskas

10th Kaunas Biennial NETWORKED / Fabio Lattanzi Antinori DATAFLAGS

Sylvia is a blind girl. Participating artists from the 10th Kaunas Biennial were given a task of describing their art works to her. Here's what happened... "Dataflags" deals with the notion of failure and bankruptcy in the corporate world; it focuses in particular on the rise and fall of Lehman Brothers, the financial institution that was thought to be too big to fail and which instead filed for bankruptcy on the 15th of September 2008.

Nicolas Bourriaud about the exhibition THREADS: A FANTASMAGORIA ABOUT DISTANCE (long version)

Philisopher Kristupas Sabolius interview with Nicolas Bourriaud about the exhibition "Threads: a fantasmagoria about distance" (Kaunas Biennial / Lithuania, Kaunas, 2015). Anot pagrindinės šių metų Kauno bienalės parodos kuratoriaus Nicolas Bourriaud, šiuolaikinis menas veikia panašiai kaip teniso partija. Jei nežinai taisyklių, Federerio ir Djokovičiaus dvikovoje teįžvelgsi du priekvailius žmones, kurie mėgina per tinklą permesti kamuoliuką. Tačiau supratęs žaidimą, galėsi juos palyginti su kitais didžiais žaidėjais bei pats įsitraukti į veiksmą. Nicolas Bourriaud yra išskirtinė šiuolaikinio meno figūra. Jis ne tik įkūrė Paryžiaus legendinę parodų erdvę „Palais de Tokyo“, dirbo Londono „Tate Britain“ šiuolaikinio meno kuratoriumi bei „Documents sur l‘art“ ir „Flash Art“ kritiku, užėmė Paryžiaus nacionalinės dailės akademijos rektoriaus pareigas, bet ir prieš daugiau nei dešimtmetį išleido įtakingą veikalą „Reliacinė estetika“, kuriame šiuolaikinį meną pasiūlė suprasti kaip įsitraukimo į socialinius santykius fenomeną.

Presentation of the book with guest speaker Lewis Biggs at 10th Kaunas Biennial

Jubiliejinei 10-ajai Kauno bienalei skirto leidinio "Šiuolaikinio meno bienalė kaip specifinės vietos atvejis: Lokalumas prieš globalumą" pristatymas

Residency results: Opening at 10th Kaunas Biennial / 03 10 2015

Presented by Kalnapilis / Kauno bienalė ir Kalnapilis pristato vaizdo ir garso performansus. Curated by: Sandra Kazlauskaite (LT/GB) Programme leader: Jeremy Keenan (GB) Artists: Simona Muzzeddu (IT), Hrvoslava Brkušić (HR), Valdemaras Manomaitis (LT), Yiorgis Sakellariou (GR), Steinar Yggeseeth (NO), Živilė Labutytė (LT), Paulius Rainys (LT), Bionics (Urtė Pakers ir Lina Pranaitytė, LT), Gintarė Minelgaitė (LT), Nikolaj Kynde (DK), Tadas Zaranka (LT)

10th Kaunas Biennial pre-opening at Monte Pacis Hospitality Centre / Pažaislis Monastery

"Monte Pacis" Svetingumo Kompleksas Pažaislio Vienuolyne.

Nicolas Bourriaud about the exhibition THREADS: A FANTASMAGORIA ABOUT DISTANCE

Philisopher Kristupas Sabolius interview with Nicolas Bourriaud about the exhibition "Threads: a fantasmagoria about distance" (Lithuania, Kaunas, 2015). Anot pagrindinės šių metų Kauno bienalės parodos kuratoriaus Nicolas Bourriaud, šiuolaikinis menas veikia panašiai kaip teniso partija. Jei nežinai taisyklių, Federerio ir Djokovičiaus dvikovoje teįžvelgsi du priekvailius žmones, kurie mėgina per tinklą permesti kamuoliuką. Tačiau supratęs žaidimą, galėsi juos palyginti su kitais didžiais žaidėjais bei pats įsitraukti į veiksmą. Nicolas Bourriaud yra išskirtinė šiuolaikinio meno figūra. Jis ne tik įkūrė Paryžiaus legendinę parodų erdvę „Palais de Tokyo“, dirbo Londono „Tate Britain“ šiuolaikinio meno kuratoriumi bei „Documents sur l‘art“ ir „Flash Art“ kritiku, užėmė Paryžiaus nacionalinės dailės akademijos rektoriaus pareigas, bet ir prieš daugiau nei dešimtmetį išleido įtakingą veikalą „Reliacinė estetika“, kuriame šiuolaikinį meną pasiūlė suprasti kaip įsitraukimo į socialinius santykius fenomeną.

Guda Koster (NL) Made in Kaunas / Pagaminta Kaune / 10th Kaunas Biennial NETWORKED.

"Drobės" Fabrikas 10-oji Kauno Bienalė.

Map of Feelings / Jausmų žemėlapis at 10th Kaunas Biennial NETWORKED

JAUSMŲ ŽEMĖLAPIS - tai Interaktyvi instaliacija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į vaikų jausmų pasaulį ir jo įvairovę. Mažą paviljoną primenančioje garso instaliacijoje stebėtojai yra kviečiami susipažinti su vaikų jausmų pasauliu: visi garsai, išreiškiantys tinkamas ar netinkamas emocijas, taip pat dialogai buvo įrašyti 10–17 metų amžiaus vaikų. Kiekviename iš trijų paveikslų žiūrovas gali liesti aktyvias zonas ir tarsi manipuliuodamas muzikiniais instrumentais kurti savo melodiją su žodžiais, kurios žinutė – nėra netinkamų emocijų. Garso menininkė - Sandra Kazlauskaitė Dailininkai - Artūras ir Justina Širin Elektros inžinierius - Gediminas Šidlauskas Architektė - Lina Mozūraitė Projekto vadovės - Ina Žurkuvienė ir Ana Čižauskienė Projekto partneriai: internetinė žaislų parduotuvė "Vukis", Vaikų linija, Kauno bienalė, LRT Kultūra, Lietuvos kultūros taryba, 4briaunis.

KAUNAS BIENNIAL TEXTILE'11: Kyung-ae Wang

Kyung-ae Wang at the competitive exhibition REWIND PERSONAL STORY. © Lukas Motiejūnas

Kaunas Biennial TEXTILE'11: Program PLAY

Anne-Linn Akselsen (Norway) & Adrian Minkowicz (Argentina) came to Kaunas with the interdisciplinary program PLAY, combining the worlds of visual arts and contemporary dance. The program was initiated in collaboration with International Dance Festival AURA. Together with Finish visual artist Silja Puranen they will present their performance in Kaunas Biennial TEXTILE'11 More information: www.biennial.lt © Lukas Motiejūnas

KAUNAS BIENNIAL TEXTILE'11: Louise Lemieux Bérubé

Louise Lemieux Bérubé (Canada) works were presented at the National museum of M.K.Čiurlionis in Kaunas / Lithuania. 22 09 2011 - 04 12 2011. Video: Arvydas Liorančas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*