Virginija Vitkienė, CV

Tema:Kita

 

VIRGINIJA VITKIENĖ

CURRICULUM VITAE

Menotyros mokslų daktarė, kuratorė, tarptautinių meno ir mokslo projektų koordinatorė, lektorė,
meno kritikos straipsnių autorė,  meno leidinių sudarytoja, Kauno bienalės vadovė, VDU Menų centro vadovė

Išsilavinimas:
Humanitarinių mokslų krypties, menotyros mokslų daktaro laipsnis

2004 – 2008 VDU Menų fakultete doktorantūros studijos.  2008 m. apginta disertacija tema: „Medžiagiškumo iškalba Lietuvos šiuolaikiniame mene“. Diplomas VD Nr. 000183.

2002 – 2004 VDU Menų instituto, Meno istorijos ir kritikos magistrantūros studijų programa (magistro kvalifikacinio laipsnio diplomas M Nr. 002139). Magistro darbo tema: “Audinio interpretacijos šiuolaikiniame mene”.

1998 – 2002 VDU, Menų fakultetas, Meno istorijos ir kritikos programa (diplomas B Nr. 001493). Bakalauro darbo tema: “XX a. 10-ojo deš. Lietuvių tekstilės meniniai bruožai”.

Kiti kvalifikaciniai įgūdžiai

2008 Kvalifikacijos kėlimo kursai „Audiovizualinės technologijos“ (40 val.). Kursai organizuoti vykdant ES projektą „Inovatyvus praktinių IT įgūdžių ugdymas tęstinėse studijose“ Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0121. Koordinatorius: VDU Informatikos fakultetas. Baigimo paž. Nr. IF-08-473.

2007 Kvalifikacijos kėlimo kursai „Technologijų naudojimas nuotolinio mokymosi kūrime ir diegime“ (40 val.). ES struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ (projekto kodas ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219).
Koordinatorius: KTU IF Multimedia inžinerijos katedra. Baigimo paž. Nr. 4188.

Užsienio kalbos

Anglų, rusų.

Apdovanojimai

2011 Kauno miesto savivaldybės premija Kultūros ir meno kūrėjams.
2011 Kauno miesto savivaldybės „Gerumo kristalo“ apdovanojimas už kultūros vertybių ir bendruomeniškumo puoselėjimą.
2007-2008 LR Valstybės stipendija Kultūros ir meno kūrėjams 2007-2008

Šiandieninė veikla

Kauno bienalės vadovė ir Kauno dailininkų paramos fondo direktorė;
VDU Menų centro vadovė;
VDA  lektorė (meno istorijos ir teorijos bei kuratorystės disciplinų dėstytoja, magistro studijų ir baigiamųjų teorijos darbų vadovė);
VDU Menų fakulteto lektorė (meno teorijos ir kuratorystės disciplinų dėstytoja, bakalauro baigiamųjų teorijos darbų vadovė).

 

Ekspertinė veikla

Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus ekspertų komisijos narė 2011-2012
LR Kultūros ministerijos ekspertų komisijos narė 2009-2010
Žiuri darbas tarptautinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje (2007-2012)

Sudarytoja katalogų ir albumų su įžanginiais ir kitais straipsniais
Kauno bienalė TEKSTILĖ’11: DAR KARTĄ-ŠOKAM-PIRMYN.
Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2011, psl. sk. 470. Su įžanginiu straipsniu.
Laima Oržekauskienė-Ore. Ir tekstilė / katalogas. Kaunas: Tekstilininkų ir dailininkų gildija, 2011, psl.sk 204, su straipsniais skyriuose.
Kauno bienalė TEXTILE
09. Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2009, psl. sk.142.
Aistringoji Lietuvos tekstilė.
Kaunas: Tekstilininkų ir dailininkų gildija, 2009, psl. sk. 84. Sudarytoja ir 5 straipsnių autorė: psl.16-18; 24-26; 56;79-83.
Kauno meno bienalė TEXTILE 07
. Kauno dailininkų paramos fondas, 2007, psl. sk. 290. Kartu su V. Gelūniene ir E. Carroll.
Touches: Robertas Antinis, Lina Jonikė, Agnė Jonkutė
. Galerija „Meno parkas“, 2007, p.22
Kauno meno bienalė TEXTILE 05
. LDS Kauno skyrius, 2005, psl. sk. 289. Kartu su V. Gelūniene.
Baltijos tiltai: Tarptautinė akvarelės paroda
. LDS Kauno skyrius,  2006, psl. sk.
Ultima Ratio: tarptautinis projektas „Menas šiandien“.
Galerija „Meno parkas“, 2006, psl.sk.120
Naujoji Lietuvos tekstilė: tarptautinis projektas „Menas šiandien“.
Galerija „Meno parkas“, 2005, psl. sk. 26.

 

Dalyvavimas projektuose ir mokslinėje veikloje
2010-2012

VIII-osios tarptautinės Kauno bienalės TEXTILE 11 meno vadovė ir koncepcijos autorė. Projektą sudarė (1) 20 šiuolaikinio meno parodų, kuriose dalyvavo virš 400 menininkų iš daugiau nei 50-ies pasaulio šalių (2) šiuolaikinio šiokio ir vizualaus meno bendra programa (kartu su „Aura“ šokio teatru) ir (3) moksliniai tyrimai, eksperimentai, laboratorijos, 16-oji ETN (European Textile Network) konferencija (www.bienale.lt). Renginius aplankė 50 000 žmonių.

2009
VII-osios tarptautinės Kauno bienalės TEXTILE 09 (2009 10 01 –  2009 11 30) meno vadovė,  koncepcijos autorė. Projektą sudarė: 30 rezidencijų programų, 9 lydinčios parodos, edukacijos programos savaitgaliais (vaikams), diskusijos ir specializuoti turai suaugusiems. Projekto metu vykdytos veiklos: katalogo sudarymas, komunikacija su menininkais, koordinatoriais ir savanoriais, programos sudarymas ir koordinavimas, administravimas, tinklapio www.bienale.lt sudarymas ir administravimas, specializuotų turų vedimas. Projekte dalyvavo 120 menininkų iš 20 pasaulio šalių, 10 koordinatorių, 60 savanorių. Renginius (virš 90) aplankė virš 30 000 žm.

2008
EUROPOS KULTŪROS DIALOGO METŲ 2008 Nacionalinės programos dalies koordinatorė. Projektas: RedLine: Where are the Borders? Surengtos parodos ir diskusijos balandžio – birželio mėnesiais galerijoje „Meno parkas“ (Kaunas, Lietuva) ir asociacijoje „Ideas Emergentes“ (Porto, Portugalija).

2008
Šiuolaikinės lietuvių tekstilės parodos Europos parlamente Briuselyje kuratorė (birželio 24 – 26 d.). Pristatyti septynių menininkių kūriniai, sukurti bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis. Bendradarbiaujant su LATIA.

2007-2008
VI-ojo tarptautinio tekstilės projekto Kauno meno bienalė TEXTILE 07 (2007 11 30 – 2008 03 02) organizatorė ir direktorė, katalogo sudarytoja, konferencijos ir viešų renginių koordinatorė, internetinio puslapio www.bienale.lt sudarytoja ir administratorė. 40-yje renginių (parodų, diskusijų, konferencijų) dalyvavo virš 100 menininkų iš 30-ies šalių, virš 150 aktyvių dalyvių, virš 20000 lankytojų, virš 50 straipsnių apie parodą Lietuvos ir užsienio spaudoje. www.bienale.lt.

2007
Tarptautinės konferencijos „Meno migracija: aktualijos, iššūkiai, perspektyvos“ organizatorė. Vyko 2007 m. spalio 11 d., VDU Mažojoje salėje. Dalyvavo meno kritikai ir kuratoriai iš 7 Europos šalių (11 kalbėtojų, 100 dalyvių)

2007
ESF projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Nuotolinio mokymosi kurso „Lietuvos meninės tekstilės raida XX a.“ sukūrimas ir patalpinimas WebCT aplinkoje. Kurso medžiagą sudaro 500 psl. teksto, straipsnių šiuolaikinės tekstilės tema kopijos, skaidrių ir liustracijų paketai.

2005
V-ojo tarptautinio tekstilės projekto Kauno meno bienalė TEXTILE 05 (2005 10 21 – 2005 12 04) organizatorė, kuratorė bei katalogo sudarytoja. Lankomiausia Kaune šiuolaikinės dailės paroda posovietmečiu (20 000 lankytojų).

2004-2008
Tarptautinio meno ir kultūros mainų projekto „Meno linija“ kuratorė: surengta virš 30-ies parodų Lietuvoje ir užsienyje: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Prancūzijoje.

2006
Tarptautinio projekto „Menas šiandien“ parodos „ULTIMA RATIO“ koncepcijos autorė, kuratorė ir katalogo sudarytoja, įž. str. autorė. (60 dalyvių iš 20 šalių).

2006
Tarptautinės akvarelės parodos „Baltijos tiltai“ koncepcijos autorė, kuratorė ir katalogo sudarytoja, įž. str. autorė. 61 dalyvis iš 9 Europos šalių.

2001-2012
Menotyriniai straipsniai “Kultūros barų”, “Dailės”, „Liaudies kultūros“, “International Tapestry Journal”, “TextileForum” žurnaluose, meno parodų recenzijos “Literatūros ir meno”, „7 meno dienų“ savaitraščiuose, įžanginiai straipsniai pačios sudarytuose kataloguose.

 

Pranešimai konferencijose ir seminaruose

  1. Seminaras „Fotografinis atvaizdas tekstilėje“. Organizatoriai – Estijos taikomojo meno ir dizaino muziejus, Talinas / Estija. Pranešimas: „Kaunas Biennial: Triple View Towards Textiles and Weaving in this Context”.
  2. Konferencija – seminaras „MANO TERITORIJA: moteriškoji erdvė  dailėje“. Organizatoriai – Vilniaus dailės akademija  ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija. Vilnius: 2011 m. lapkričio 11 d.  Pranešimas: Virginija Vitkienė „Moteriškieji diskursai Kauno bienalėje arba vyriškomis taisyklėmis žongliruojant“.
  3. The 14th European Textile Networking (ETN) Conference on 14-17th of September, 2007. London Metropolitan University / Constance Howard Centre at Goldsmiths College. V. Vitkienė. Kaunas Art Biennial TEXTILE: strategies and concepts.
  4. Tarptautinė mokslinė konferencija „Menas ir politika: Rytų Europos atvejai”. VDU Menų institutas, Kaunas 2006 spalio 26-27 d. Virginija Vitkienė: “Trauminės tapatybės slinktys posovietiniame Lietuvos mene”.
  5. Tarptautinė konferencija „Šiuolaikinio meno formos tekstilėje“, organizuota Norvegijos tekstilės gildijos, vykusi Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko galerijoje 2006 gegužės 6 d. Virginija Vitkienė „Kauno tekstilės bienalės strategija ir šiuolaikinės lietuvių tekstilės kryptys“.
  6. Trečioji respublikinė mokslinė konferencija estetikos ir meno filosofijos temomis „ESTETIKOS IR  MENO FILOSOFIJOS PROBLEMINIŲ LAUKŲ SĄVEIKA“. Data: 2006 gegužės 20 d. Organizatorius: Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno instituto komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Lietuvos estetikų asociacija. Žodinio pranešimo tema: Virginija Vitkienė „Konceptualaus meno teorijos slinktys: Postmodernizmo kontekstas“.

Mokslinių publikacijų sąrašas

  • Vitkienė V. Patirties įsisąmoninimas arba Tautinio identiteto apraiškos šiuolaikinėje Lietuvos dailėje // Liaudies kultūra. – ISSN 0236-0551. 2005, Nr. 5 (104), p. 59-65.
  • Vitkienė V. Eliminated Man: Shifts of Traumatic Identity in Post-Soviet Lithuanian Art // Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism 3. Menas ir politika: Rytų Europos atvejai. Art and Politics: Case Studies from Eastern Europe. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. ISSN 1822-4555, p. 183–190.
  • Vitkienė V. Art as a Manifestation of Being. In: Cloth & Culture NOW. Ed. By Lesley Millar. University College for the Creative Arts. London: Direct Design, 2007, ISBN 978-0-9551166-2-9, p. 119-121. 
  • Vitkienė V. Konceptualaus meno teorijos slinktys ir vieta postmodernumo kontekste // Postmodernizmo fenomeno interpretacijos: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2009. P. 527-540.

Svarbesni straipsniai menotyriniuose leidiniuose:
1.     
Vitkienė V. Ar šokis praturtino vaizdą: Šokio programos „Judanti tekstilė“ refleksija // 7 md. Nr.45 (967), 2011-12-16.
2.     
Vitkienė V. Kauno bienalė: atgal, pirmyn, ar ČIA ir DABAR // Bernardinai.lt. 2011 m. lapkritis: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/72067
3.     
Vitkienė V. Nuo Lozanos iki Kauno // Bernardinai.lt. 2011 m. lapkritis:  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-11-23-virginija-vitkiene-nuo-lozanos-iki-kauno/72576
4.     
Vitkienė V. Bendradarbiavimas kaip strategija Kauno meno lauke (2000-2010) //Kultūrpolis: .
5.     
Vitkienė V. Diskusijos pradžia Kauno bienalėje // Kultūros barai, 2010 Nr. 1 (1–96), p. 37-39. ISSN 0134-3106.
6.     
Vitkienė V. Lietuvos tekstilė svetur // Dailė‘2009 / 1, p. 90-95. ISSN 0130-6626.
7.     
Vitkienė V. Meno ir pramonės bičiulystė: Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė Europos Parlamente // 7md, 2008 07 11, nr. 810.
8.     
Vitkienė V. Tekstilės kultūra: kritinis diskursas // Dailė’ 2008/1, p. 12-15. ISSN 0130-6626.
9.     
Vitkienė V. Saying Hello or Openness to Exchange // katalogas: Hello: Silvia Hatzl, Anne Marie Kohwagner-Leucht, Irmgard Potthoff, Andreas Pytlik. EU expanding use, 2007 Essen.
10. 
Tekstilės miniatiūros: taktiliškumo pajautos link // katalogas: Collezione Arte & Arte at Kaunas Art Biennial TEXTILE 07. Arte & Arte, 2007 Como, p.10-14.
11. 
Vitkienė V. Kauno meno bienalė TEXTILE 07 // Dailė’ 2007/2, p. 15-19. ISSN 0130-6626.
12. 
Vitkienė V. Menų mainai // Dailė 2006’1, p. 100-104. ISSN 0130-6626.
13. 
Vitkienė V. Vieta, TECHNOLOGIJA, idėja (3) // Centras. – 2006. Nr. 1. p. 106-111. ISSN 1392-6063.
14. 
Vitkienė V. Vieta, Technologija, KONCEPCIJA (2) // Centras. – 2005. Nr.6., p. 72-77. ISSN 1392-6063.
15. 
Vitkienė V. VIETA, technologija,  idėja (1) // Centras. – 2005. Nr.5. 90-93. ISSN 1392-6063.
16. 
Vitkienė V. Man sakė, kad tekstilė… // Nemunas. – 2006, gegužės 18, Nr. 19 (107-548), p. 8-9.
17. 
Vitkienė V. Dipolis “Vartuose” // Literatūra ir menas. – 2006, kovo 31, Nr. 3089, p. 8; 22.
18. 
Vitkienė V. Pokalbis prie tapytojo eskizų knygos // 7 meno dienos. – 2006, kovo 3, Nr. 9 (698), p. 8.
19. 
Vitkienė V. Kauno meno bienalė TEXTILE 05 // Dailė’ 2005/2, p. 92-101. ISSN 0130-6626.
20. 
Vitkienė V. Kur, kaip, kodėl tekstilė? // Kauno meno bienalė Textile 05: katalogas / sud. V. Vitkienė V. Gelūnienė. Kaunas: LDS Kauno skyrius, 2005, p. 7-9.
21. 
Vitkienė V. Naujoji Lietuvos tekstilė: Tarptautinis meno ir kultūros mainų projektas “Meno linija” // įž. straipsnis kataloge: Naujoji Lietuvos tekstilė. Kaunas: galerija “Meno parkas”, 2005, p. 3-7.
22. 
Vitkienė V. Estetiška. Originali. Pokštaujanti: Naujoji lietuvių tekstilė Berlyne // Kultūros barai. – Nr. 8/9 (2005), p. 62-65. ISSN 0134-3106.
23. 
Vitkienė V. Viskas turi prasmę arba Riba tarp dviejų egzistencijos polių // Kultūros barai. – Nr. 1 (2005), p. 47-49. ISSN 0134-3106.
24. 
Vitkienė V. Plepalų tapiserija: Švedų menininkės Annikos Ekdahl išaustos istorijos Kaune // 7meno dienos. 2005, lapkr. 18, Nr. 684, p. 13.
25. 
Vitkienė V. Siuvinys: Lietuva – Suomija. Paroda Grafikos galerijoje Kaune // 7meno dienos. 2005, lapkr. 25, Nr. 685, p. 13.
26. 
Vitkienė V. Vita Gelūnienė: nutylėti žodžiai // Dailė’ 2004/2, p. 80-85.
27. 
Vitkienė V. Embroidery in Lithuania // TextileForum. 2004/1, March C., p. 12.
28. 
Vitkienė V. „Geroji ir išvirkščioji pusės“ – nuopuoliai ir išsižadėjimai malonumų soduose // Kultūros barai, 2003 Nr. 12, p. 47-51. ,
29. 
Vitkienė V. Baltoji jungtis: netradicinės tekstilės paroda Kaune // 7 meno dienos. 2004 rugsėjo 10, p. 4.
30. 
Vitkienė V. Dar du žvilgsniai į Rytus // Literatūra ir menas. 2004 kovo 19d.
31. 
Vitkienė V. Audinys šiuolaikiniame mene // Dailė’ 2003/2, p. 48-49.
32. 
Vitkienė V.  Jūratė Pikčilingytė. Grafikos darbų poezija // Literatūra ir menas. 2003 m. rugsėjo 19 d., p. 3.
33. 
Vitkienė V. Kai spalvos šoka laiko ritmu // Literatūra ir menas. 2003 lapkričio 21, p. 15.
34. 
Vitkienė V.  Dygsniuotas moters pasaulis // Literatūra ir menas. 2003 gruodžio 5d.
35. 
Vitkienė V. The Contemporary Trends of Classic Gobelin – Department of Textile, Kaunas Art Institute // International Tapestry Journal. Vol 4, No 3, December 2001, p. 16-17.
36. 
Vitkienė V. Prašnekinta erdvė. Tekstilė imasi interjero ir laimi // Statybų pilotas, Nr. 18(72), 2001 gruodžio 21, p.16.

Atgal

Komentavimas išjungtas.