Apie bienalę

Bienalę organizuoja: VšĮ Kauno bienalė
Organizacijos vadovė: Virginija Vitkienė (CV)
Bienalės valdyba: prof. Laima Oržekauskienė (pirmininkė), prof. Rasa Andriušytė-Žukienė, doc. Loreta Švaikauskienė, dr. Virginija Vitkienė, doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienę.

KAUNO BIENALĖ
Siekia tapti analitiniu šiuolaikinės kultūros centru Europoje:
Siekiame, kad Kauno bienalė TEKSTILĖ taptų reikšmingiausiu šiuolaikinio tekstilės meno renginiu Europoje, analitiškai reflektuojančiu pasaulyje vykstančius meno procesus, aktualizuojančiu kūrybinio bendradarbiavimo, atvirumo ir demokratiškumo prioritetus meno kūrimo ir vartojimo procesuose. Organizuodama ir kitus kasmetinius projektus „Draugiška zona“ bei „Pusrutuliai“, Kauno bienalė meniniais būdais aktualizuoja pilietinės visuomenės, bendruomeniškumo, tarptautinio solidarumo problemas.

Kuria situacijas kūrybiniam bendradarbiavimui:
Kauno bienalė yra konceptuali platforma ir reali galimybė menininkų debiutams ir novatoriškų idėjų įgyvendinimui, žiūrovų ir menininkų bendradarbiavimui, bendruomeniškumo per kūrybines veiklas skatinimui, tarpdisciplininėms meno ir mokslo praktikoms, tarptautinėms ir tarpkontinentinėms partnerystėms ir diskursyvios tekstilės kultūros kūrimui.

Nuolat keičiasi:
Kiekvienas bienalės renginys kuriamas naujai, t.y. keičiant struktūrą, dalyvavimo sąlygas, parodų pobūdį, koncepciją, įtraukiant [naujus] partnerius, kuratorius, menininkus, kultūros žmones bendram tikslui – komunikacijai per šiuolaikinio meno sklaidą ir kūrybinius procesus.

Kauno bienalės tikslai:
– Tarptautiniu lygmeniu skatinti šiuolaikinio meno dinamiką, atskleisti šiuolaikinės tekstilės reikšmę, galimybes bei raiškos būdus vizualiųjų menų, dizaino, naujųjų / aukštųjų technologijų bei santykio su konkrečia erdve (site specific) srityse;
– kurti ir stiprinti Kauno kaip tekstilės kultūros miesto įvaizdį, organizuojant vieną reikšmingiausių Europoje bei visame pasaulyje konceptualaus tekstilės meno parodų;
– Bienalės metu edukacinėmis programomis ir bendradarbiavimo projektais sukurti diskursyvią aplinką ir užtikrinti maksimalų kultūros prieinamumą įvairaus amžiaus ir pomėgių grupėms Kaune.

2011-ųjų projektą remia:
LR Kultūros ministerija, Kauno miesto savivaldybė, ES programa Kultūra 2007-2013, Japonų fondas, Amerikos kultūros centras, Brazilijos ambasada.

Bienalės vadovė: Virginija Vitkienė +37061256171; info@kaunas.biennial.lt