TEKST[IL]INIAI MARŠRUTAI

Tarpdisciplininis bendradarbiavimo ir tyrimų projektas TEKST[IL]INIAI MARŠRUTAI yra paremtas specifinių vietų, susijusių su Kauno regiono tekstilės istorija (menu, pramone, architektūra, urbanistika, technologijomis ir kt.), atminties įreikšminimu ir interpretavimu.
– PIRMAJAME ETAPE (žemėlapio kūrimas, 2014 m. II p.), kurį įgyvendino istorijos ir architektūrologijos mokslų tyrėjai kartu su partneriu AUTC (Architektūros ir urbanistikos tyrimų centru), buvo sukurtas virtualus kontekstinis tekstilės žemėlapis, paženklinantis / skaitmenizuojantis Kaune nuo viduramžių iki sovietmečio pastatytus, išnykusius, rekonstruotus, pakeitusius paskirtį ir tebeveikiančius tekstilės pramonės, meno ir kultūros objektus: pastatus, gamyklas, gyvenamuosius kvartalus, gatves, skverus, aukštąsias mokyklas ir kt.

Teksti[li]niai maršrutai

Teksti[li]niai maršrutai

– ANTRAJAME ETAPE (2015 m.) internetinis žemėlapis, šalia informacijos apie architektūrinę ir urbanistinę reikšmę miestui, toliau pildomas objektais bei sociokultūrine informacija, interviu medžiaga, įvairių laikotarpių spaudos ištraukomis, fotografuota ir filmuota medžiaga. Mokslininkai tyrėjai antrajame etape toliau pildo gausią tarpukario paveldo informaciją bei žemėlapyje suženklina sovietmečio tekstilės pramonės architektūros objektus, o menininkų grupės, bendradarbiaudamos su vietos bendruomenėmis ir kitų sričių profesionalais, pasirinktuose žemėlapio taškuose inicijuos ir įgyvendins meninius projektus – foto ir video dokumentacijas, bendruomeninius menus, diskusijas, performansus, instaliacijas. Projekte menininkai turi galimybę konsultuotis ir bendradarbiauti su profesionalais iš įvairių meno ir mokslo sričių. Sukurtų meno projektų pagrindu spalio ir lapkričio mėnesiais bus organizuojamos specialios ekskursijos į [post]industrines zonas.
Kaunas ne atsitiktinai tapo reikšmingu šiuolaikinės meninės tekstilės centru Europoje (ir plačiau). Tekstilės bienalė (išsivysčiusi į šiuolaikinio meno bienalės formatą, bet konceptualiai besiremianti tekstilės istorija, paveldu ir atmintimi) Kauno mieste pradėta jau egzistuojančiame kultūriniame kontekste. Kaunas yra Lietuvoje svarbus tekstilės prekybos, pramonės ir meno epicentras nuo Hansa miesto laikų viduramžiais, o ypač dėl XX a. tekstilės pramonės, o kartu su ja – ir sociokultūrinio – paveldo. Tęstinis projektas TEKST[IL]INIAI MARŠRUTAI – ambicingas bandymas sukaupti miesto (kuriame tekstilės menas yra tam tikras fenomenas, formuojantis vizualaus meno kultūrą) tekstilinę, o kartu ir tekstinę (tekstą suvokiant ir kaip žodinę-istorinę informaciją, ir kaip menines praktikas, besiremiančias pasakojimu, archyvų interpretacijomis) atmintį. Tad antrajame projekto etape (2015 m.) interaktyvus e-žemėlapis bus atgaivintas menininkų interpretacijomis ir pasiūlytais naratyviniais (teksti[li]niais) maršrutais. 

2015 m. projekto II etape dalyvauja:

Tyrimai:
Dr. Vaidas Petrulis – menotyros mokslų daktaras, projekto vadovas, KTU Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras
Viltė Migonytė – architektūrologė, skaitmeninimo projektų vadovė, VDU
Raimonda Rickevičienė – istorikė
Vaida Venckutė Nagė – kultūros projektų koordinatorė
Meno projektai:
Doc. Monika Žaltauskaitė – Grašienė – menininkė, tyrimų ir bendruomeninių menų dalyvė
Ignas Maldžiūnas – menininkas, fotografas
Guda Koster (NL) – menininkė
Konsortium grupė (DE): Lars Breuer, Sebastian Freytag, Guido Münch
Psilikono teatras (Auksė Petrulienė, Darius Petrulis) ir muzikos trio CHUI (Toni Starešinić, Vojkan Jocić, Janko Novoselić, HR)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*